LinkedInYouTubeTwitter

2202 Van Beleid naar ruimte

Op 17 februari 2022 komen de netwerken Beleid & Vastgoed en Onderwijshuisvesting online samen met twee architecten. Terwijl Ingrid iedereen welkom heet, druppelen de laatste deelnemers binnen.

We starten met een korte toelichting op ons ontwikkelwerk van Beleid naar Ruimte. Veel nieuwe beleidsdoelen, fysiek, sociaal en ook bestuurlijk, moeten naar ruimte worden vertaald. Een ingewikkelde klus. We bespreken twee cases.   

Nieuwbouw en herbestemming

Image
Oude Raadhuis Alphen ad Rijn

De twee architecten vertellen over de opdracht die ze vanuit Bouwstenen en het Stimuleringsfonds voor de twee Bouwstenen-partners doen. Hiltrud Pötz werkt voor de gemeente Delft aan een ruimtelijk ontwerp voor een nieuw schoolgebouw in een dicht stedelijk gebied. Met oog voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

Lyongo Juliana vertelt over zijn case: het oude Raadhuis in de gemeente Alphen aan de Rijn die een nieuwe functie moet krijgen. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op inclusiviteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Nogal een uitdaging omdat het gebouw zelf niet echt uitnodigd om naar binnen te gaan. 

Van sober naar inspirerend

Beide cases zijn herkenbare opgaven. Er wordt vaak gebouwd vanuit de gedachte van sober en doelmatig, maar om de doelen te realiseren heb je juist inspirerende plekken nodig. Nieuwbouw biedt juist de kans om meerdere doelen op een plek te realiseren. Veel gemeenten hebben zo'n gemeentehuis als in Alphen. In dichte regio's kan je nog wel een functie vinden maar in krimpgebieden is het veel lastiger.

Vergoedingen aanpassen

Belangrijk is om te realiseren dat er een investering gedaan moet worden om gebouwen aan de hand van de nieuwe beleidsdoelen te ontwerpen. Dat moet niet als extra gezien worden, maar juist als de nieuwe norm, waar een ander prijskaartje aan hangt. Bij de uitwerking van de cases is dus niet het beschikbare budget of beschikbare ruimte de maat, maar hoe we maatschappelijke doelen, ruimtelijk kunnen vertalen. Daarna komt het prijskaartje. 

 

Eenzelfde vraagstuk maar dan in groter verband komt aan de orde tijdens de startbijeenkomst Deltaplan scholen op 9 maart. Dus graag tot dan. 

 

 

Wat’s next?

We nemen de input van deze bijeenkomst mee in het ontwikkelwerk van Beleid naar Ruimte.

 

Je kunt je hier aanmelden voor de Startbijeenkomst Deltaplan scholen op 9 maart a.s.

Informatie: