LinkedInYouTubeTwitter

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2021

 

Het is helder dat we het maatschappelijk vastgoed anders en veel integraler moeten aanvliegen. Waarom? Er is veel nieuwe beleid, onder andere op het gebied van de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, meer individueel onderwijs, minder besmetting, betere gezondheid door sport en beweging, goede zorg en (daklozen) opvang, meer ontmoeting (ook tussen culturen), minder energiegebruik, een beter klimaat, duurzamere gebouwen en een circulaire economie. Dat moet allemaal vorm krijgen; ook fysiek in maatschappelijk vastgoed.

 

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2021 is het werkbriefje van het Bouwstenen-platform en bevat een aantal focus- en ontwikkelpunten waarmee we in 2021 aan de slag gaan.

Agenda 2021

Investeren in kwaliteit

 • agenda dorp en stad
 • nationaal programma
 • KPI’s en PvE’s

Dat doen we met de netwerken Onderwijs (scholen en gemeenten), Sport, Zorg, Verduurzaming, Beleid & Vastgoed, Vastgoedsturing en Corporaties en een ontwikkelprogramma Van beleid naar ruimte. 

Optimaliseren ruimtegebruik

 • meervoudig en flexibel
 • onderlinge afspraken

Dat doen we met de netwerken Makelpunten, Samen onder 1 dak en Juridische zaken en een ontwikkelprogramma optimaliseren ruimtegebruik. 

Sturen op basis van feiten

 • (gedeelde) basis op orde
 • meten en monitoren
 • kosten èn prestaties

Dat doen we met de netwerken Informatiemanagement, Onderhoudsmanagement, Vastgoedmanagement, Financiële Experts en Chefs Vastgoed en met het ontwikkelprogramma's In Control en Sturen op basis van feiten.

Professioneel aan de slag

 • actualiteitencolleges
 • benchlearning
 • gezamenlijk optrekken

Met deze thema’s gaan we aan de slag aan de hand van gezamenlijk onderzoek en diverse andere activiteiten met diverse partners van Bouwstenen. De nieuwe verworven kennis delen we via  actualiteitencolleges, publicaties, het vakblad Schoolfacilities en de Bouwstenen nieuwsbrief.  

 

Zie hier het overzicht van onze netwerken en ontwikkelactiviteiten.

 

Wilt u (ook) meedoen en een bijdrage leveren, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@bouwstenen.nl of bel 033 - 258 4337.

 

Zie ook onderstaande filmpjes (elk 2 min) waarin Albert Vermuë, directeur Leefomgeving VNG, het belang van een organisatie zoals Bouwstenen onderschrijft en Sonja Pool van de Haagse Scholen vertelt hoe we elkaar in Bouwstenen-verband vooruit helpen; niet door het wiel steeds weer opnieuw te ontdekken maar door te verbeteren.