LinkedInYouTubeTwitter

Geschiedenis en jaarverslagen

Bouwstenen voor Sociaal bestaat als naam sinds 2005. 

 

2023 - Met jong en oud

Met veel mensen uit het netwerk en met nieuwe energie veel zaken ontwikkeld; zowel beleidsmatig als uitvoeringstechnisch en financieel. AI doet haar intrede, ook on ons werkveld.    

 

2022 - Flexibel op alle fronten

Veel liep anders dan we vooraf hadden voorzien. De oorlog in Oekraine, de energiecrisis, de inflatie en de vele personele wisselingen (ook door ziekte) zorgde ervoor dat we regelmatig moesten bijschakelen. Dat hebben we gedaan en ondertussen ook meters gemaakt, een traineeprogramma opgezet en onze relatie met Den Haag verstevigd.    

 

2021 - Veel bereikt; ook achter de schermen

In het tweede corona-jaar is door het Bouwstenen-netwerk, veelal vanuit huis, onverminderd hard gewerkt aan haar samenwerkingsagenda en doorgebouwd aan de eigen organisatie. Met veel trots presenteerden we samen met onze nieuwe vrienden eind 2021 de resultaten van ons gezamenlijk ontwikkelwerk tijdens een hybride jaarbijeenkomst.  

 

2020 - Zelfstandig en met meer impact

Sinds 1 januari 2020 is Bouwstenen een zelfstandige organisatie, met een extra opdracht. Om dat te realiseren hebben de partners de organisatie een extra boost gegeven. Ondanks COVID hebben we vrijwel alles gedaan wat op ons lijstje stond.

 

2019 - Zelfbewust en sterk netwerk

In 2019 zijn we ons ervan bewust geworden hoe sterk het netwerk is, dat op basis van haar kennis en ervaring ook wat te delen heeft en vanuit de praktijk mee kan denken met landelijk beleid. Dit hebben we onder andere gedaan met betrekking tot de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer en onze bijdrage aan de route voor de verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed. We hebben met elkaar gesproken over de toekomst van Bouwstenen en de samenwerkingsafspraken met de VNG opnieuw bekrachtigd.

 

2018 - Stevige kennisinfrastructuur

In 2018 hebben we inhoudelijk weer flink wat (door)ontwikkeld, waaronder een scholenkwartet, een reviewsystematiek en zaken rond verduurzamen, transformatie en informatiemanagement. Ook hebben we de stand in het land in beeld gebracht. Met de digitale en persoonlijke netwerken, onze nieuwsbrieven en publicaties én het vakblad Schoolfacilities staat er een stevige kennisinfrastructuur. 

 

2017 - Steun van buiten

Dit jaar kan de geschiedenis in als jaar waarin we veel (financiële) steun van buiten kregen voor het ontwikkelwerk rond de Agenda Maatschappelijk Vastgoed, met name van partners, het A+O-fonds Gemeenten en de PO-raad. Dat konden we goed gebruiken, vooral omdat er veel personele wisselingen waren. Met hulp van inhuurkrachten hebben we de Agenda toch een stuk verder kunnen brengen.

 

2016 - Steeds professioneler

In 2016 ontwikkelt het werkveld in Bouwstenenverband steeds meer spelregels en instrumenten rond maatschappelijk vastgoed. Aan de hand van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed zijn in co-creatie met het werkveld diverse zaken opgepakt/ontwikkeld. Denk aan activiteiten rond Makelpunten, informatiesystemen, leegstand en transformatie, duurzaamheid, onderhoud, vastgoedmanagement en een Taxatiewijzer. Daarbij deelt Bouwstenen veel (eigen) nieuws en zijn binnen Bouwstenen steeds meer specialisten actief geworden.

 

2015 - Van kennis- naar ontwikkelplatform

Bouwstenen ontwikkelt zich langzaam van kennisplatform tot kennis- én ontwikkelplatform. Het delen van kennis en informatie en het verbinden van mensen en partijen in het veld is nog steeds de basis van Bouwstenen; daar bovenop worden samen met partners steeds meer ontwikkelactiviteiten ontplooid.

 

2014 - Meer vaste relaties

In 2014 zijn we gegroeid en hebben we veel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Ook hebben we het huis verlaten en zijn we verhuisd naar een nieuwe werk- en ontmoetingsplek (Rooie Cent). Losse contacten zijn vaste relaties geworden en dat geldt ook voor de medewerkers van het eerste uur (vast contract).

 

2013 - Ruimte voor ontwikkeling

In 2013 is er ook stevig ontwikkeld (veel nieuwe info op de site en vier publicaties breed verspreid). De grote najaarsbijeenkomst (voor het eerst voor eigen kost en risico) werd uitzonderlijk goed beoordeeld en was eigenlijk een feest. 

 

2012 - Versteviging basis en aansluiting MFA-lab

In 2012 is hierop voortgebouwd en is de inhoudelijke, financiële en organisatorische basis van Bouwstenen verstevigd. Ook heeft het MFA lab, een ontwikkelplatform rond de exploitatie van MFA's, zich bij Bouwstenen aangesloten. De najaarsbijeenkomst was voor het eerst in een grote zaal en werd georganiseerd samen met Agentschap NL. 

 

2011 - Aansluiting Kopgroep en Kinderopvang 

In 2011 heeft de Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed zich bij Bouwstenen aangesloten en is steviger ingezet op professionele netwerken en ontwikkelactiviteiten. Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich in 2011 bij Bouwstenen aangesloten, waardoor er een betere basis werd gelegd voor ontwikkelactiviteiten rond onderwijs en opvang. Vanaf 2011 staat Bouwstenen op de kaart.

 

2009 en 2010 - Los van subsidie

Naar aanleiding van een behoeftenonderzoek onder mensen uit het veld is Bouwstenen in 2009 en 2010 omgebouwd van een door de rijksoverheid gesubsidieerde activiteit, naar een platform voor en door het veld (financieel mogelijk gemaakt door partners). Daarbij is de basis verbreed (naast achterban van VNG en Aedes ook die van PO-raad, MOgroep), de website vernieuwd en uitgebreid (wegwijzer in maatschappelijk vastgoed), de nieuwsvoorziening opgezet en is de Agenda Maatschappelijk Vastgoed in het leven geroepen. 

 

2005 tot 2009 - van boekje naar nieuwsbrief

Bouwstenen voor Sociaal was de naam van een boekje. Het boekje werd een congres. Het congres werd een jaarlijks congres en een nieuwsbrief. Doel was maatschappelijk vastgoed als werkveld neer te zetten en te professionaliseren. Financiering kwam vanuit vier verschillende ministeries. Die hebben zich in 2008 teruggetrokken; doel bereikt.

 

Bijlage Size
2212 Jaarverslag Bouwstenen 2022 (3.21 MB) 3.21 MB
2112 Jaarverslag Bouwstenen 2021 (2.2 MB) 2.2 MB
2012 Jaarverslag Bouwstenen 2020 (4.34 MB) 4.34 MB
2007 Partnernieuws: update (156.4 KB) 156.4 KB
1912 Jaarverslag Bouwstenen 2019 (3.62 MB) 3.62 MB
1812 Jaarverslag Bouwstenen 2018 (476.42 KB) 476.42 KB
1712 Jaarverslag Bouwstenen 2017 (1.18 MB) 1.18 MB
1612 Jaarverslag Bouwstenen 2016 (624.7 KB) 624.7 KB
1512 Jaarverslag Bouwstenen 2015 (526.82 KB) 526.82 KB
1412 Jaarverslag Bouwstenen 2014 (386.6 KB) 386.6 KB
1312 Jaarverslag Bouwstenen 2013 (325.3 KB) 325.3 KB
1212 Jaarverslag Bouwstenen 2012 (277.49 KB) 277.49 KB
1112 Jaarverslag Bouwstenen 2011 (287.44 KB) 287.44 KB
1012 Jaarverslag Bouwstenen 2010 (61.82 KB) 61.82 KB