LinkedInYouTubeTwitter

Juridische Zaken

Sinds juni 2016 draait er binnen Bouwstenen een netwerk Juridische zaken bedoeld voor juristen en niet-juristen met juridisch werk rond vastgoed. 

Wet moet werken

Waarom?

Huurcontracten, gebruikersovereenkomsten, aanbestedingsprocedures, demarcatielijsten, enz; ga er maar aan staan. Goed vastgoedbeheer vraagt gedegen juridische kennis en zicht op de juridische praktijk.   

 

Dit netwerk richt zich op juridische zaken rond publiek gefinancierd vastgoed. Doel is:  

  • in vertrouwen bestaande kennis uitwisselen
  • elkaar vooruit helpen en wijzer maken
  • samen praktische instrumenten ontwikkelen.

Wie doen er mee?

  • professionals van gemeenten, aangevuld met andere partners van Bouwstenen
  • een gezonde mix van juristen en niet-juristen  

Hoe werkt het?

Deelnemers komen een paar keer per jaar samen rond een specifiek thema. Daarbij staat de praktijk centraal. Waar nodig en mogelijk worden er specifieke experts bij gevraagd. Tussendoor weten deelnemers elkaar te vinden voor collegiale uitwisseling. 

Thema's en bijeenkomsten 2022

In 2022 bouwen we voort op de notitie uit 2021 over de mogelijke afspraken met huurders. Hoe vertaal je maatschappelijke doelen, zoals verduurzaming, inclusie en diversiteit, naar juridische afspraken met de gebruikers van het pand.

 

Data bijeenkomsten:

  • voorjaar
  • najaar
  • december: Maatschappelijk Vastgoeddag

Actualiteitencolleges

Tevens zijn de deelnemers aan het netwerk van harte welkom bij onze actualiteitencolleges, waaronder een webinarreeks over Wet- en regelgeving rondom huisvesting, gedeeld ruimtegebruik en (Europees) aanbesteden. Meer info volgt.

 

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de andere netwerken.
 

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel en Naomi de Haan van Bouwstenen. Tevens zorgt Ingrid voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie is in handen van Inge Bommezijn van Bouwstenen. Voor vragen over deelname, wensen of opmerkingen kunt u bij hen terecht.

 

Naomi de Haan

Naomi de Haan

Ingrid de Moel

Inge Bommezijn

Bouwstenen Bouwstenen Bouwstenen
033 - 258 4337 06 -  5231 0845 033 - 258 4337

 

Meer informatieRollen in het vastgoedmanagement