LinkedInYouTubeTwitter

In Control: over datasturing

In Control is een doorlopend ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi)-publieke sector. Het gaat over datasturing in de gebouwde omgeving. De resultaten publiceren we aan het eind van het jaar in een speciale uitgave, deze wordt breed verspreid.

Doel: Naar een hoger plan

Publicaties In Control

Doel van het programma is het informatiemanagement in de publieke sector naar een hoger plan te tillen. We doen dit vanuit de wensen en ambities van het werkveld en sluiten aan bij de praktijk.

 

De diepgang en het tempo waarin het programma wordt uitgevoerd is afhankelijk van het aantal en de inbreng van de deelnemers (kennis, meedenken, meefinancieren).

Aansluiting bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed

Naast de vaste onderdelen van het ontwikkelprogramma (onderzoek naar informatiesystemen) heeft het programma ieder jaar ook speciale thema's waarop we vooruit willen komen. Deze thema's sluiten aan bij de Agenda van het werkveld. Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar:

  • het monitoren van en verantwoorden op duurzaamheid
  • handige tools en overzicht informatiesystemen
  • blik en stap vooruit  

Met het werkveld

Deelnemers aan het programma zijn:

  • gemeenten en scholen (vastgoed-, facility en informatiemanagers);
  • consultants rond informatiemanagement;
  • leveranciers van data en informatiesystemen;
  • landelijke spelers rond informatievraagstukken.

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Samen ontwikkelen we kennis, competenties, standaarden en tools om te voldoen aan de informatiebehoeften rond de genoemde thema's. Dat doen we aan de hand van onderzoek, informatiebijeenkomsten en onderlinge uitwisseling.

 

 

Ook meedoen?

Gemeenten en scholen kunnen zich aanmelden voor het netwerk Informatiemanagement en ontvangen dan de uitnodigingen voor de bijeenkomsten. 

 

Bedrijven actief rond informatievraagstukken (adviseurs, leveranciers, etc.) kunnen meedoen door partner van Bouwstenen te worden. Neem voor meer informatie contact op met Bouwstenen via info@bouwstenen.nl of 033 - 258 4337.

Meedenkers en organisatie

Om er voor te zorgen dat het programma voldoende aansluit bij de praktijk, organiseren we dit programma in samenspraak met enthousiaste meedenkers vanuit verschillende invalshoeken van ons werkveld (gemeenten, scholen, systeemleveranciers, adviseurs). 

 

Vanuit Bouwstenen wordt het programma begeleid door:

Ruben Bloemkolk

Ingrid de Moel

Programma &
brede verbinding

06 - 5231 0845

Ruben Bloemkolk

Redacteur
 

06 - 8204 6044

 

Linda Keijmel

Medewerker backoffice

06 - 1345 4423

Video's

Om elkaar ook in tijden van corona bij te praten hebben we een aantal video's gemaakt. Zie de onderstaande met Kadaster en Carmelcollege, gemeente Zoetermeer en Onder d'n Plag, huis van ontmoeten en sport. Bekijk meer video's ons YouTube-kanaal.

Publicaties

Komend jaar werken we aan onze 7e publicatie over dit onderwerp. Onderstaand treft u de eerdere versies. Bij elkaar vormen ze een mooi naslagwerk en ze geven ook een mooi beeld van onze eigen ontwikkeling hierin.

   
2024

In Control 2023

In Control 2022

  2025 2024  2023 2022

2020

 
  2019 2018 2017 2016 2015

Meer informatie