aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

In Control

In Control is een doorlopend ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi) publieke sector. De resultaten worden op het eind van het jaar in een speciale uitgave gepubliceerd die breed wordt verspreid.

Doel: Naar een hoger plan

Publicaties In Control

Doel van het programma is het informatiemanagement in de publieke sector naar een hoger plan te brengen, uitgaande van de wensen en ambities van het werkveld en aansluitend bij hun praktijk.

 

De diepgang en het tempo waarin het programma wordt uitgevoerd is afhankelijk van het aantal en de inbreng van de deelnemers  (kennis, meedenken, meefinancieren).

Aansluiting bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed

Naast de vaste onderdelen van het ontwikkelprogramma (onderzoek naar informatiesystemen) heeft het programma ieder jaar ook speciale thema's waarop we vooruit willen komen. Deze thema's sluiten aan bij de Agenda van het werkveld. Thema's waarmee we nu aan het werk gaan/zijn o.a.:

  • informatie voor optimaliseren ruimtegebruik
  • basis op orde krijgen en houden
  • zicht op kosten en prestaties
  • vastgoedsystemen met signaal- en gemaksfuncties  
  • meten en monitoring
  • afspraken over gegevensuitwisseling 

Met het werkveld

Deelnemers aan het programma zijn:

  • Gemeenten, scholen, corporaties, zorgpartijen (vastgoed-, facility en informatiemanagers);
  • Consultants rond informatiemanagement;
  • Leveranciers van data en informatiesystemen;
  • Landelijke spelers rond informatievraagstukken.

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Samen ontwikkelen we kennis, competenties, standaarden en tools om te voldoen aan de informatiebehoeften rond de genoemde thema's. Dat doen we aan de hand van onderzoek, themabijeenkomsten en safari's. 

Bijeenkomsten

In 2021 organiseren we bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

Ook is het informatiemanagement een van de onderwerpen tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag.

Meedenkers

Om er voor te zorgen dat het programma voldoende aansluit bij de praktijk, organiseren we dit programma in samenspraak met enthousiaste meedenkers vanuit verschillende invalshoeken van ons werkveld (gemeenten, scholen, corporaties, systeemleveranciers, adviseurs), waaronder:

Henk Hoogland

gemeente Almere

Selwyn Nijman

Stichting Librijn

Rob van Gemert

Spacewell

Arwin Guijt

Honeywell

Michiel Steltenpohl

Royal HaskoningDHV

Yassine Zagdoud

Cleverstone

 

Vanuit Bouwstenen wordt het programma uitgevoerd door:


Eric Harms 

Ingrid de Moel

programma &
brede verbinding

06 - 5231 0845

Inge Bommezijn

organisatie & coördinatie

033 - 258 4337

Eric Harms

redactie & publicatie

06 - 51 25 69 31

 

 

Ook meedoen?

Gemeenten, scholen, corporaties en zorgorganisaties kunnen zich aanmelden voor het netwerk Informatiemanagement en ontvangen dan de uitnodigingen voor de bijeenkomsten. 

 

Bedrijven actief rond informatievraagstukkken (adviseurs, leveranciers, etc.) kunnen meedoen door partner van Bouwstenen te worden. Neem voor meer informatie contact op met Bouwstenen via info@bouwstenen.nl of 033 - 258 4337.

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?