LinkedInYouTubeTwitter

2104 Bouwen aan kwaliteit

Op 14 april 2021 komt het netwerk onderwijshuisvesting van gemeenten online bijeen. Klein clubje maar veel uitwisseling.

Recent onderzoek

Bijvoorbeeld over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting die net uit is. Daar zitten best wat goede punten in, zoals de constatering dat:

  • de gebouwen verouderd zijn en niet voldoen aan de gewenste kwaliteit, met een voorstel dit beter te monitoren;
  • er te weinig geld is voor onderwijshuisvesting (dat gemeenten te weinig hieraan uitgeven klopt niet), met het voorstel om de financiering vanuit het rijk te labelen (kunnen ze zien hoeveel er wordt uitgegeven);
  • het stelsel te complex is om goed met de tijd mee te bewegen, met het voorstel alles rond het gebouw weer in 1 hand te brengen (onderhoud weer naar gemeenten).

Minder mooi is de opdracht; kijken hoe er bezuinigd kan worden. Dat kan niet, tenzij je de kinderen thuis wilt houden. En vreemd dat we als Bouwstenen niet genoemd zijn, terwijl we wel input hebben geleverd (interview en allerlei (film) materiaal). Ook vragen we ons af wat dit onderzoek oplevert. Voorgaande rapporten hebben niet echt iets veranderd. 

Veel beleid en inventiviteit

In het IBO onderzoek staat ook een hele lijst met beleidsthema’s die voor onderwijshuisvesting relevant zijn. Dat komt mooi uit. Daar zijn we net mee bezig. We bespreken er 5: gezondheid, goed onderwijs, inclusieve samenleving, opvang en vitale buurten en wijken

Het gesprek levert een veelheid aan vertalingen op: naar ruimte, regels en geld. Allerlei oplossingen passeren de revue; ook financieel. Heel goed. We gaan ze verzamelen en op een rij zetten. Dat wordt nog een hele klus.

Tips voor gebruik en proces

Ook het filmpje van Sonja Pool van Haagse Scholen leidt tot een goed gesprek en niet alleen over ruimtelijke zaken, zoals meters, installaties, enz. Sonja geeft veel tips over ramen, bouwhoogtes en andere zaken in verband met het gebruik en de inrichting van het bouwproces. Haar voorstel om te komen tot een soort bouwbesluit sluit aan bij de voorstellen uit het IBO. En daarmee sluiten we af. 

 

Het wordt een heel andere bijeenkomst als diezelfde morgen met scholen over hetzelfde onderwerp. Het zou goed zijn als we dit onderwerp ook samen met hen bespreken. Dat gaan we organiseren, maar eerst alle input verwerken.

 

 

What's next?

Voor vragen en opmerkingen hopen we dat je elkaar en ons weet te vinden. Maak gebruik van de appgroep en mail en bel als je vragen hebt.

 

Datum en programma volgende bijeenkomst volgen later. 

Meer informatie