LinkedInYouTubeTwitter

Scripties 2022

 

Van Beleid naar Ruimtelijke Invulling

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Opleiding Facility Management, augustus 2022

Marjanne Groenesteyn

Samenvatting

In haar scriptie onderzoekt Marjanne Groenesteyn welke ruimtelijke invullingen worden genoemd om bij te dragen aan beter onderwijs en betere schoolgebouwen. 'Beter' definieert Marjanne op basis van de volgende ambities, zoals genoemd in het coalitieakkoord: gezondheid, sociale veiligheid, goed onderwijs, inclusie, vitale steden en dorpen, en duurzaamheid. De ruimtelijke invullingen om bij te dragen aan deze ambities zijn benoemd in tal van beleidsdocumenten, programma’s en initiatieven.

De belangrijkste invulling is om voldoende ruimte te realiseren, maar er bestaat nog geen norm voor wat 'voldoende' eigenlijk inhoudt. Marjanne adviseert daarom om in één document alle ambities te bundelen en daaraan een duidelijke visie te koppelen voor onderwijshuisvesting. Zie ook dit bericht.

 

 

Assetmanagement bij gemeentelijk vastgoed

Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences, juli 2022

Luc Goessens

 

The emergence of the Building Material Hub

Delft University of Technology | Architecture & the Built Enviroment, oktober 2022

Koert Nieuwhoff