LinkedInYouTubeTwitter

Ontwikkelwerk

Partners van Bouwstenen wisselen voorbeelden, houvast, kennis en ervaring uit en werken daarbij actief aan de thema’s uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. In 2023 zijn de speerpunten daarbij: 

 

Image
Beleid naar uitvoering nieuw2

Ruimte, waarbij met de gebouwen meerdere maatschappelijke doelen worden gerealiseerd

  • Van beleid naar ruimte 

Geld; voldoende voor de gewenste kwaliteit en zo gebundeld dat het goed kan worden besteed en verantwoord

  • De som; wat kost kwaliteit
  • Follow the money 

Uitvoering; en dan vooral de organisatorische kant ervan, met een heldere rolverdeling, leuker, met minder rompslomp en meer digitaal.

  • Lean organiseren (met heldere doelen, plannen, rollen en verantwoordelijkheden)
  • Beter aanbesteden
  • In control en meer digitaal

 

Met extra aandacht voor de grote verbouwing van het maatschappelijk vastgoed als het gaat om:

 

Duurzaamheid; in al zijn facetten

  • Verduurzamen in 7 stappen

Schoolgebouwen; als concreet aangrijpingspunt voor transformatie en beleidsintegratie.

  • Deltaplan Scholen     

De (tussen)resultaten  en ervaringen van deze ontwikkelprogramma’s worden (voor zover openbaar) gedeeld via onze nieuwsbrief, website, publicaties, vakblad Schoolfacilities en andere kanalen.