LinkedInYouTubeTwitter

Ontwikkelwerk

beleid naar uitvoeringPartners van Bouwstenen wisselen voorbeelden, houvast, kennis en ervaring uit en werken daarbij actief aan de thema’s uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. De ontwikkelprogramma's waar in 2024 actief in netwerkverband aan wordt gewerkt tref je op onderliggende pagina's.

 

De (tussen)resultaten  en ervaringen van deze ontwikkelprogramma’s worden (voor zover openbaar) gedeeld via onze:

Wil je actief meedraaien in een van onze ontwikkelprogramma's? Neem dan contact met ons op.