LinkedInYouTubeTwitter

Ontwikkelwerk

Binnen Bouwstenen zijn diverse netwerken en groepen actief die zichtbaar of juist meer achter de schermen ontwikkelen op thema's uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. 

 

In het kader van die Agenda Maatschappelijk Vastgoed werken we in 2022 aan de volgende ontwikkelprogramma's:

 

Image
Agenda 2022

Van beleid naar:

Betere informatie voor:

Doorontwikkeling vastgoedorganisatie

De producten, resultaten en ervaringen van deze activiteiten worden (voor zover openbaar) breed verspreid, onder andere via onze nieuwsbriefwebsite, publicaties, vakblad Schoolfacilities en andere kanalen.