aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Belangenorganisaties in het maatschappelijke veld

 

Gemeenten

 

Corporaties

  • Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties. Vrijwel alle woningcorporaties zijn hierbij aangesloten.

 

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

  • COA, het centraal orgaan voor opvang van asielzoekers.
  • Federatie Opvang, specifiek voor maatschappelijke opvang (waaronder daklozen, drugs, alcohol) en vrouwenopvang.
  • LCGW, netwerkorganisatie van gemeenten op het gebied van welzijn. 
  • Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), richt zich op de sectoren welzijn & maatschappelijke dienstverlening.
  • OTAV, het ondersteuningsteam asielzoekers en vergunninghouders.
  • Verdiwel, vereniging van directeuren van locale welzijnsorganisaties.

 

Kinderopvang

 

Primair onderwijs

 

Onderwijs algemeen

 
Kerken
 
Overig

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners