LinkedInYouTubeTwitter

Scripties 2023

Duurzame schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in 2050

Thesis Master Real Estate, 2023

Rens van Hal

Conclusie is dat het met het bestaande systeem niet gaat lukken om in 2050 alle schoolgebouwen gezond en duurzaam te maken. Komt met name door onduidelijke verantwoordelijkheden en de complexe structuur met veel betrokken partijen. Niet alleen de gebouwen moeten worden herontwikkeld, maar het totale systeem vereist aanpak. Het Rijk moet hierin Chet voortouw nemen. 

 

 

Duurzaam gemeentelijk maatschappelijk vastgoed inzicht

Master of Science in Real Estate, 2023

Querijn Beets

 

Stimuleren van duurzaam gedrag in Nederlandse voetbalstadions

International Facility Management

Job Klein Obbink