LinkedInYouTubeTwitter

Financiële Experts

Image
sessie BBV

Je buigt je als expert bij een gemeente over de budgetten en begrotingen voor maatschappelijk vastgoed en draagt zorg voor de verantwoording van hetgeen daaraan is besteed. Je loopt daarbij tegen allerlei vraagstukken aan. Fijn om die te kunnen bespreken met collega's uit het hele land in het netwerk Financiële Experts.

Met wie?

Met financiële experts van onder andere de gemeenten Almere, Alphen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Weert. 

Hoe werkt het?

Het netwerk helpt elkaar vooruit door:

  • kennis, ervaring en relevante documenten uit te wisselen;
  • elkaar te attenderen op nieuwe onderzoeken, publicaties en inzichten;
  • elkaar te gebruiken als klankbord voor de eigen opgave;
  • samen (onderzoeks) vragen te formuleren en een thema uit te (laten) werken;
  • krachten te bundelen; ook met Den Haag waaronder de VNG en de Commissie BBV.

Het netwerk heeft op allerlei manieren contact met elkaar. Een paar keer per jaar ontmoeten ze elkaar. Achter de schermen legt Bouwstenen, waar nodig, verbindingen met andere Bouwstenen-netwerken en andere relevante partijen.  

Activiteiten 2024

In 2024 bouwen we achter de schermen voort op ons ontwikkelwerk in 2023. Bijeenkomsten zijn als volgt:

Ook zijn de deelnemers aan het netwerk van harte welkom bij onze intro-, ontwikkel- en actualiteitencolleges.

 

 

Meedoen met dit netwerk?

Belangstelling om mee te doen? Neem dan contact met ons op via info@bouwstenen.nl of 033 - 2584337. 

Organisatie & informatie

Ingrid de Moel faciliteert het netwerk inhoudelijk. Ook zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. Gertjan Kolkman is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de netwerkbijeenkomsten. Voor vragen over deelname, wensen of opmerkingen kun je bij hen terecht.

 

     Gertjan

Ingrid de Moel 

 

Gertjan Kolkman
Programma   Event Manager

06 - 5231 0845

 

06 - 3563 4898

Rollen in het vastgoedmanagement

 

Meer informatie