LinkedInYouTubeTwitter

Deltaplan scholen

Er is al jaren veel te doen rond de slechte kwaliteit van schoolgebouwen en er leek weinig verandering in te komen. Tot voor kort:

Image
Leerlingen
 1. De teruglopende onderwijsresultaten, het lerarentekort en de corona pandemie geven urgentie aan het realiseren van betere en gezondere schoolgebouwen.
 2. Door het IBO ligt er nu een gezamenlijke probleemanalyse op tafel.
 3. Het regeerakkoord en de collegeprogramma's van gemeenten barsten van ambities rond onderwijs, gezondheid en gelijke kansen. 
 4. En het werkveld heeft afgelopen jaren ervaring opgedaan met zaken die nodig zijn voor een goede en snelle aanpak en kan precies aangeven wat nodig is om de vaart er in te krijgen. 

Initiatief

Het is hoognodig om deze dingen met elkaar in verband te brengen, zodat de gebouwen integraal kunnen worden aangepakt. Zonder dat het te zwaar en ingewikkeld wordt, of de vertraging erin schiet.

Daarom hebben we als Bouwstenen, met al onze kennis over wat er in de praktijk wel en niet werkt, en in aansluiting op de gesprekken tijdens onze jaarbijeenkomst eind 2021, het initiatief genomen voor een Deltaplan scholen. Dit initiatief wordt een belangrijk punt op onze samenwerkingsagenda van 2022.

Doel

Image
Schoolgebouw

Doel is zo snel en effectief mogelijk overal in het land goede, gezonde, duurzame en breed te gebruiken gebouwen realiseren. Met als fundament het bestaand beleid en de nieuwe ambities uit het coalitieakkoord. We gaan ons keihard inzetten voor het realiseren van pandemie-proof en toekomstbestendige gebouwen, ruimte voor individueel onderwijs, meer functies op school en betere arbeidsomstandigheden voor docenten. Met name in die gebieden waar dit het hardst nodig is.

Aanpak

We hebben als Bouwstenen een eerste opzet gemaakt voor dit Deltaplan. Iedereen mag aansluiten, verbeteren of overnemen. Wij sluiten ook graag bij anderen aan. Activiteiten die we (samen met anderen) oppakken zijn als volgt:

 • Startbijeenkomst op 9 maart 2022 van 13.30 tot 15.00 uur
 • Volgen van ontwikkelingen, actief signaleren koppel- en bundelkansen
 • Onderzoek naar:
  • de vertaling van beleid naar ruimte; Bouwstenen-ontwikkelwerk
  • ontwerp natuurinclusieve en klimaatadaptieve school (casestudie Delft) door Attelier Groen Blauw
  • het recht van kinderen op een gezonde leeromgeving door TeekensKarstens advocaten
  • de kosten van een goede, gezonde en duurzame schoolgebouw door Marc van Leent  
  • de mogelijkheden om structureel en incidenteel geld zo naar het werkveld toe krijgen dat het snel, integraal en programmatisch kan worden besteed en verantwoord door de Argumentenfabriek
  • betere verantwoording in de jaarstukken van de gemeente (Bouwstenen-ontwikkelwerk)
 • Delen van (tussen) resultaten via berichten en bijeenkomsten.
 • Samenwerking en krachtenbundeling met partijen die vooruit helpen
 • Meet-up op 8 december 2022 over de resultaten van het eerste jaar en plannen voor 2023. 

Wij, partijen vanuit het werkveld, zijn bereid snoeihard te helpen om de klus te klaren. Samen met de mensen in het land voor wie het bedoeld is en die de rekening betalen. Daarmee zetten we met elkaar de toon voor de rest van de grote verbouwing van Nederland. We kijken graag samen met het Rijk hoe we de ambities kunnen waarmaken en de administratieve lasten kunnen beperken. Dat maakt het werk voor iedereen leuker!

 

 

Meedoen? Heel fijn!

Steun het initiatief inhoudelijk en financieel door partner van Bouwstenen te worden. Dan kunnen we met vereende kracht vooruit. 

 

Yes you can oranje

Medestanders

Organisaties die inhoudelijk en/of financieel bijdragen aan een of meer onderdelen van dit initiatief zijn onder andere alle partners van Bouwstenen, de Ministeries van OCW en BZK, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, de PO- en VO-raad en de VNG. Iedereen die mee wil doen kan zich aansluiten of wij sluiten aan bij anderen aan. Als we maar vooruit komen.  

Meer informatie

 • Artikel: De huisvestingskosten (Schoolfacilities, januari 2023)
 • Manifest Goede Schoolgebouwen (Bouwstenen, 17 november 2022)
 • Manifest van 21 organisaties (Bouwstenen e.a. september 2022)
 • Artikel; In gesprek met Den Haag (Schoolfacilities, september 2022) 
 • Bijeenkomst: Update Deltaplan Scholen (Bouwstenen, september 2022) 
 • Opinie: Geef kinderen een gezonde plek om te leren (Volkskrant, augustus 2022) 
 • Bericht over Rondetafel gesprek (Bouwstenen, juli 2022)
 • Rondetafel gesprek TK-commissie OCW (Debat Direct, 6 juli 2022)
 • Brief aan TK-commissie onderwijs en 3 ministeries (Bouwstenen, juli 2022)   
 • Samenvatting onderzoek Recht op een gezonde school (Bouwstenen, juli 2022)
 • Onderzoek Recht op een gezonde school (TeekensKarstens advocaten, juli 2022)
 • Bericht: Liever één grote pot (Bouwstenen, juli 2022)
 • Opties: Route extra geld voor onderwijshuisvesting (Bouwstenen, juli 2022)
 • Optiekaart (Argumentenfabriek, juli 2022)
 • Kamerbrief vervolg ventilatie (Rijksoverheid, juni 2022)
 • Artikel: Werk in uitvoering (Schoolfacilities, juni 2022)
 • Derde gesprek (Bouwstenen, mei 2022)
 • Tweede gesprek (Bouwstenen, april 2022)
 • Eerste gesprek (Bouwstenen, april 2022)
 • Antwoord op kamervragen IBO (april 2022)
 • Artikel: Interview met Platform Perspectief Jongeren(Schoolfacilities, maart 2022)
 • Startbijeenkomst Deltaplan Scholen (Bouwstenen, maart 2022)
 • Kamervragen nav IBO (TK, maart 2022)
 • Kamer aan de bak, n.a.v. beleidsreactie IBO (Bouwstenen, januari 2022)
 • Initiatief Deltaplan Scholen (Bouwstenen, december 2021) 
 • Aanzet Deltaplan Scholen (Bouwstenen, december 2021)
 • Jaarbijeenkomst met haakjes om op door te bouwen (Bouwstenen, december 2021)
 • IBO klaar, en nu? (Bouwstenen, april 2021) 
 • PvE Scholen moet echt anders (Bouwstenen, december 2020)
 • Onderzoek: Budgetten scholenbouw veel te laag (Bouwstenen, augustus 2017)
 • Meer achtergrondinformatie over onderwijshuisvesting, waaronder het onderzoek naar Geldstromen door de school (okt. 2018). 

WEB initiatief Deltaplan

Image
Deltaplan scholen infographic v33.jpg