LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijs

Aan de slag met onderwijshuisvesting? Dat is best een behoorlijke kluif. Met dit netwerk wordt jouw werk makkelijker gemaakt. Je wisselt kennis uit met collega's vanuit het hele land om zo sneller vooruit te komen. Zo hoef je niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Waarom dit netwerk?

Om beter onderwijs te kunnen bieden, zijn betere gebouwen nodig. Hoe we dat snel voor elkaar krijgen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens bijeenkomsten over actuele thema's. Uitwisseling van kennis en expertise - met gelijkgestemden - staat daar centraal. Samen gaan we op zoek naar oplossingen, meer vanuit de bedoeling en gericht op gebouwen voor een duurzame samenleving. 

Wie doen er mee?

Dit netwerk bestaat sinds 2015 en is exclusief voor besturen en huisvestingsmedewerkers in het onderwijs. Zij hebben vaak te maken met (verouderd) vastgoed, vernieuwing in het onderwijs, leerlingendaling, een grote verduurzamingsopgave, problemen met de bekostiging en ingewikkelde regels en constructies.

Deelnemers helpen elkaar vooruit. Bouwstenen ondersteunt, organiseert, voegt  toe en brengt verder, onder ander via haar nieuwsbrief en het vakblad Schoolfacilities. De PO-Raad en de VO-Raad ondersteunen dit initiatief.  

Thema's en bijeenkomsten 2022

De thema's waaraan wordt gewerkt, worden samen met de groep bepaald en onder andere vorm gegeven via:

  • Minimaal twee themabijeenkomsten per jaar
  • Gezamenlijke voorbereiding en uitwerking
  • Onderlinge uitwisseling over alles wat speelt via per mail, telefoon, WhatsApp, social media en het vakblad Schoolfacilities.

Waar mogelijk worden verbindingen met andere netwerken gelegd, waaronder gemeentelijke Bouwstenen-netwerken, sectororganisaties, kennisnetwerken, Green Deal, de Bouwagenda. 

Een heel urgent en belangrijk thema voor 2022 is het Deltaplan nieuwe scholen. Andere thema's volgen. We zien elkaar op:

Verder:

 

 

Meedoen?

Dat kan! Sluit je aan als partner en neem deel aan het netwerk. Stel gerust je vragen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl

 

 

Organisatie & informatie

Het netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel en Bram Pullen. Ingrid zorgt voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie is in handen van José Ietswaard. Neem gerust contact met ons op! 

 

 
José
Ingrid de Moel Bram Pullen José Ietswaard
Bouwstenen Bouwstenen Bouwstenen
06 - 5231 0845 033 - 258 4337 033 - 258 4337

 

Meer informatie

Een greep uit onze publicaties

Bijblijven:

 

Dit initiatief wordt van harte ondersteund door de PO-Raad en diverse andere organisaties. We zoeken samen nog naar aanvullende financiering om rond dit onderwerp meer vaart te maken (o.a. in het kader van het Energieakkoord en Duurzame scholen). Mocht dat lukken dan kunnen we sneller vooruit en meer voorbereidend werk verrichten waarmee we de groep kunnen ondersteunen en de kennis verder verspreiden.