LinkedInYouTubeTwitter

Makelen en schakelen naar optimale bezetting

Hé matchmaker, stadsmakelaar en aan- of verkoopadviseur! Ben je in jouw werk bezig met optimaal ruimtegebruik en bezetting van al het vastgoed van jouw organisatie? Dan hoor jij thuis in dit netwerk.

Wie doen er mee?

Dit netwerk is bedoeld voor mensen wiens rol het is te komen tot optimaal ruimtegebruik voor maatschappelijke activiteiten. Het zijn de matchmakers, stadsmakelaars en (aan- en verkoop-) adviseurs die vanuit een centraal punt in de organisatie zicht hebben op ruimtelijke behoeften. Ze werken er aan de bezetting van accommodaties te optimaliseren en eventuele overmaat in ruimte (maatschappelijk) beter te benutten.  

Hoe werkt het?

  • Deelnemers helpen elkaar vooruit in het dagelijkse werk via mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn;
  • Een keer per jaar komen ze bijeen om een onderwerp uit te diepen en/of op excursie te gaan;
  • Ook treffen ze elkaar op de Maatschappelijk Vastgoeddag van Bouwstenen, waar de resultaten van al het landelijke ontwikkelwerk wordt gepresenteerd.

Ontwikkelwerk

Naast kennisuitwisseling, worden er in dit netwerk ook nieuwe kennis, vaardigheden en tools ontwikkeld. Door samen op te trekken heeft dit netwerk in het verleden:

  • lokale makelpunten ontwikkeld en opgezet. Dit heeft ertoe geleid dat vragers en aanbieders van maatschappelijke ruimte snel en op eenvoudige wijze aan elkaar worden gekoppeld. Inmiddels zijn er meer dan 20 lokale makelpunten actief;
  • de overmaat in het vastgoed en het leegstandsvraagstuk in beeld gebracht en van daaruit een rol gespeeld in het leegstandsbeheer, aan- en verkoopbeleid, herbestemming en transformatie van maatschappelijk vastgoed (bijdrage aan publicatie maatschappelijk vastgoed in de etalage);
  • de makelrol beschreven (bijdrage aan publicatie Rollen in het vastgoedmanagement);
  • een afwegingskader ruimtegebruik opgesteld;
  • input geleverd voor de publicatie Vastgoedinvesteringen met impact.

Bijeenkomsten 2022

 

Tevens zijn deelnemers ook van harte welkom bij onze actualiteitencolleges, waaronder een webinarserie 'Basis Juridische Zaken' met onder andere de wet- en regelgeving rondom gedeeld ruimtegebruik (meer info volgt).

 

 

Zin om mee te doen?

Dat kan! Neem dan contact op met één van onderstaande personen of via info@bouwstenen.nl

Ben je bezig met een Makelpunt oprichten en/of om maatschappelijk vastgoed makelaar te worden? Het netwerk denkt graag met je mee! Zo leren we van elkaar en samen staan we sterker.

 

 

Organisatie & informatie

De organisatie is in handen van José Ietswaard. Vragen of wensen? Vertel het ons!

 

José
 

José Ietswaard

 
Bouwstenen  
033 - 258 4337  

Meer informatieRollen in het vastgoedmanagement