LinkedInYouTubeTwitter

2205 Impressie bijeenkomst Innovatiepartnerschap

Op donderdag 12 mei 2022 zijn we te gast in Amsterdam. Centrale vraag: hoe maken we meer snelheid bij het realiseren van goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen?

Image
Bouwstenen netwerk Onderwijs gemeenten Innovatief partnerschap

Snelheid in Amsterdam

De bijeenkomst is primair bedoeld om kennis uit te wisselen, maar past ook goed bij ons ontwikkelwerk rond 'van beleid naar uitvoering'.  Bij elkaar hebben we al veel onderzoek gedaan en mooie voorbeelden verzameld. Ingrid praat iedereen even bij. Daarna vertelt Carli Hartgerink uitgebreid hoe ze snelheid in Amsterdam gaan maken. Een goed doordachte aanpak en een strak verhaal. Al onze vragen worden beantwoord en we krijgen ook veel mee om met het bredere netwerk te delen (wordt vervolgd).

Scholen blijven bouwheer

Kern van de Amsterdamse aanpak (innovatief partnerschap) is eigenlijk dat de processen rond samenwerken en aanbesteden zijn geoptimaliseerd. De gemeente neemt daarin het voortouw zonder op de stoel van de scholen te gaan zitten. Zij blijven bouwheer. Feitelijk worden scholen in hun rol als bouwheer door de gemeente ontzorgd. Er wordt gewerkt met een:

  • generiek programma van eisen voor casco en installaties
  • specifiek programma van eisen die ruimte geeft aan zaken die voor de betreffende school van belang zijn
  • en een proces programma van eisen waarin is vastgelegd hoe gemeenten en scholen met de markt samenwerken.

Breder toepassen

Image
Bouwstenen netwerk Onderwijs gemeenten Innovatief partnerschap

Tijdens het verdiepend gesprek bespreken ook de aanpak bij de andere aanwezigen, de overeenkomsten en verschillen en wat er nodig is deze manier van werken breder in den lande toe te passen.

 

Drie tips

  1. Ga aan de slag met geïntegreerde contracten
  2. Investeer in de relatie, om te beginnen die tussen gemeente en scholen
  3. Zorg voor intern draagvlak.

Al met al een zeer vruchtbare bijeenkomst die zeker vervolg krijgt in diverse andere Bouwstenen-activiteiten.

 

Wat volgt

We gaan met alle input die we van Carli krijgen aan de slag en verwerken het voor bredere toepassing. Zo helpen we elkaar vooruit.

De Bouwstenen-onderwijsnetwerken treffen elkaar weer in het najaar en wellicht tussendoor in het kader van allerlei ontwikkelwerk. Ondertussen weten we elkaar te vinden. 

Meer informatie