LinkedInYouTubeTwitter

2009 Actualiteiten, plannen en meer

Op 17 september 2020 zijn we met een kleine groep gemeenten online om te praten over onderwijshuisvesting. Veel werk rond nieuwbouwplannen, IKC’sen IHP’s. En ook veel vragen.

Corona 

We starten om 13.30 uur met de werkzaamheden rond corona en de mogelijke gevolgen op termijn. Wellicht heeft dat ook gevolgen voor de PvE’s van de toekomst, maar in de praktijk zien we daar nog geen vragen over. Er is wel een school die al heeft aangeklopt voor meer geld voor aanpassing van installaties e.d.

IHP’sLars Wolfkamp

Strak om 14.00 uur schuift Lars Wolfkamp van Aestate aan om te vertellen over de IHP’s die ze hebben geanalyseerd. Hij licht eerst toe langs welke meetlat ze dat hebben gedaan en vervolgens loopt hij die meetlat stap voor stap langs. Er is een top drie, en er zijn IHP's die er op onderdelen goed uitspringen. We gaan dat nog wat verder concretiseren en schrijven er dan een artikel over voor Schoolfacilities. Meer concrete informatie volgt dus nog.

En meer

Dan  bespreken we de vragen van Rianne Steenbrink over IKC’s en de afweging nieuwbouw-renovatie. Interessante cases waarbij respectievelijk de gemeente bouwheer is en de buurt een jaren '70 gebouw wilt behouden.

 

 

What's next?

 

Meer informatie