LinkedInYouTubeTwitter

Interessant voor scholen

BuitenonderhoudScholen krijgen met de overheveling van het buitenonderhoud per 1 januari 2015 meer te besteden. Meer geld (ook voor professionalisering), maar ook een grotere (financiële) verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden om met huisvesting op exploitatielasten te sturen, bijvoorbeeld via energiebesparing of door de gebouwen te verduurzamen. Ook na de overheveling blijft een goede samenwerking tussen scholen, gemeenten en kinderopvang van essentieel belang.

 

 

Professionalisering

Om deze verantwoordelijkheid (en risico's) goed te kunnen dragen, zijn scholen zich aan het professionaliseren. Graag geven we u in overweging daarbij de krachten te bundelen en samen in Bouwstenen-verband wijzer te worden.

 

Bouwstenen is primair een platform voor en door bestuurders en professionals in het veld. Zij bepalen de agenda (= ons werkbriefje). Rond deze agenda verzamelen we informatie, leggen we verbindingen en ontwikkelen we samen met het werkveld dat wat nodig is voor de volgende stap. De resultaten van het ontwikkelwerk wordt breed gedeeld, zodat we ook met zijn allen verder komen. Want ook dat is belangrijk, zowel voor koplopers als het peleton.

 

Deze vorm van samenwerken (vanuit een zelfbewuste, autonome positie) werkt tijdbesparend, inspirerend en helpt een ieder vooruit. Hoe meer partijen mee doen, hoe beter we vooruit komen. Partners van Bouwstenen hebben dat de afgelopen jaren ook zo ervaren.

 

Bouwstenen is onafhankelijk, ontvangt geen subsidie en wordt mede gedragen en ondersteund door de PO-Raad. De PO-Raad is mede afzender en heeft haar naam aan Bouwstenen verbonden, net als de VNG, de Branche-organisatie Kinderopvang, de MO-groep en Aedes.  

 

Duurzaam vastgoedHoe werkt het
Partners draaien gratis mee in een lerend netwerk (mensen met dezelfde functie) of werkgroep (mensen met dezelfde doelstelling vanuit verschillende invalshoeken)

 

Zo kan er bij voldoende  belangstelling een groep van huisvestings- en vastgoedprofessionals scholen worden opgezet. Reeds draaiende werkgroepen waar ook scholen bij kunnen instappen zijn:

  • Werkgroep verduurzaming; een werkgroep die op zoek is naar slimme maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming (voor vrijwel alle partijen betrekkelijk nieuw)
  • Onderwijs en Opvang; een sectorverbindende werkgroep met als doelstelling het realiseren van goede gebouwen voor onderwijs, opvang en evt. andere functies. Nieuwe gebouwen, maar ook juist bestaande.

Ook buiten de netwerken en werkgroepen weten de deelnemes elkaar te vinden om elkaar vooruit te helpen.
 

Aantrekkelijk aanbodStreepje voor (wat hoort wat)
Partners hebben bij Bouwstenen altijd een streepje voor. Naast deelname aan een netwerk of werkgroep, beantwoorden we vragen,  ontwikkelen we mee aan praktische oplossingen en organiseren we regelmatig bijeenkomsten die voor partners gratis zijn of waarvoor ze korting krijgen. Partners (bestuurder en professional) kunnen ook gratis naar de najaarsbijeenkomst.

 

Kleine besturen tot 30 gebouwen in beheer betalen € 750,- excl. BTW per jaar, besturen met meer dan 30 gebouwen € 1.000,-. U bent dan voor een heel jaar klaar; u kunt meerdere bijeenkomsten bijwonen en goed profiteren van de kennis binnen het netwerk en gezamenlijke ontwikkelwerk. Als u van tijd tot tijd actief wilt deelnemen en er ook op onze najaarsbijeenkomst bij wilt zijn, heeft u uw partnerbijdrage er al snel uit. De rest (al het extra's en de besparingen op vastgoed) is dan extra.

 

Aanmelden
De eerste school heeft zich reeds aangemeld. We hopen ook u binnenkort als partner te mogen begroeten. U kunt zich hier aanmelden.