LinkedInYouTubeTwitter

Interessant voor corporaties

3D'sOndanks dat corporaties niet veel meer mogen met maatschappelijk vastgoed, hebben ze hiervan toch een behoorlijk deel in portefeuille. En dit vastgoed is nog steeds relevant voor buurten en wijken. Misschien nog wel meer dan in het verleden gezien de 3 D’s.

 

Werkgroepen
Om samen verder te komen hebben we een aantal sectorverbindende netwerken en werkgoepen, ook relevant voor corporaties.

  • Wonen en Zorg; als vervolg op een eerdere werkgroep waaraan zowel gemeenten, corporaties als zorgpartijen deelnamen. Een groep die verder bouwt aan de fysieke samenwerkingsagenda rond wonen en zorg.
  • De WMO-onderneming; met als doel via het wijkcentrum van maatschappelijke betekenis te zijn rond onderwijs, werk en inkomen.
  • MFA-ondernemers; gericht op het vergroten van de ondernemersskills van de (sociale) ondernemer in een multifunctionele accommodatie.
  • De Zelfvoorzienende Samenleving; die op zoek gaat naar wat mensen zelf kunnen, waar anderen nodig zijn en wat te doen om zelforganisatie te vergroten.
  • Verduurzamen Vastgoed; om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Circulaire ipv lineaire processen
Bijeenkomsten
Daarbij hebben we een aantal interessante bijeenkomsten:

  • 13 juni, Leren en werken in de wijk, over dagbesteding, werktoeleiding en (coöperatieve) buurtvoorzieningen, met voorbeelden van collega-corporaties.
  • 19 juni, over vastgoedmanagementsystemen. Hier krijgt u in één middag overzicht van de softwaresystemen die op de markt te koop zijn en de ervaring hiermee bij vastgoedbeheerders.

Gemeente biedt ruimteAantrekkelijke korting
Corporaties die partner zijn, krijgen korting of gratis toegang tot voornoemde activiteiten. En om het nog aantrekkelijker te maken hebben we de (instap)kosten voor het partnership verlaagd. Kleinere corporaties betalen € 1.500,- ex BTW per jaar en grote € 2.500,-, maar dan bent u wel voor een heel jaar klaar en kunt u meerdere bijeenkomsten bijwonen en goed profiteren van het gezamenlijke ontwikkelwerk.

 

Als u overweegt aan te sluiten bij één van onze werkgroepen, af en toe een (ontwikkel)bijeenkomst wilt bezoeken en er ook op onze najaarsbijeenkomst bij wilt zijn, heeft u uw partnerbijdrage er al snel uit. De rest is dan extra.
 
Aanmelden

We hopen u binnenkort als partner te mogen begroeten. Voor de werkgroepen en bijeenkomsten kunt u zich (al dan niet als partner) aanmelden via bovengenoemde links. 
 

Hartelijke groet,
Het Bouwstenen-team