LinkedInYouTubeTwitter

Scripties 2016

 

Belevingswaarde, hoe meet je dat?
J. van den Berg
Saxion
Juli 2016
Een onderzoek naar de wijze waarop de belevingswaarde van eindgebruikers van Multifunctionele Accommodaties kan worden gemeten.

Conclusie: Methoden en tools zijn geschikt om de belevingswaarde van eindgebruikers van MFA's te meten als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De methode moet een tool zijn die interviews hanteert om informatie te vergaren;
  • De tool moet gericht zijn om de kwaliteit van dienstverlening te achterhalen;
  • De methode wordt uitgevoerd door een consultancybureau die expertise heeft op het gebied van meten van belevingswaarde;
  • Het moet mogelijk zijn de tool minimaal eens per jaar te herhalen;
  • Het moet mogelijk zijn om de methode op verschillende momenten en locaties uit te voeren maar wel een totaalbeeld als resultaat uitkomt;
  • De resultaten van de methode moeten getoond kunnen worden in een beeldende vorm, zoals een cirkeldiagram, met kwadranten of een dashboard.

 

De transitie in de zorg en de gevolgen voor maatschappelijk vastgoed
drs. R.J.E. Peet
Master of Urban & Area Development (MUAD)
April 2016
Een onderzoek naar de decentralisatie in de zorg en het scheiden van wonen en zorg en de gevolgen voor het maatschappelijk vastgoed(beleid) van gemeenten

Mensen met een lichte zorgbehoefte hebben volgens de geïnterviewden in dit onderzoek vooral behoefte aan veiligheid, ontmoeting en dagbesteding. Op basis van dit onderzoek is een viertal concepten van maatschappelijk vastgoed met een zorgfunctie geformuleerd en gevisualiseerd. Gemeenten dienen goed na te denken welke rol zijn willen innemen bij de ontwikkeling van maatschappelijk zorgvastgoed. Uit het onderzoek komt een roep naar voren naar meer experimenteerruimte, minder regels en meer rechten voor burgers. Ook worden adviezen geformuleerd voor gemeenten; Hoe zij initiatieven kunnen faciliteren en bij kunnen dragen aan een goede lokale voorzieningenstructuur van wonen, zorg en welzijn. 

 

Jong wonen in Zutphen
Leon Kool
Facility Management, Hogeschool Saxion Deventer
Gemeente Zutphen
Januari 2016
Onderzoek naar de woonwensen van jongeren in Zutphen en advisering over de (on)mogelijkheden van een pilotproject in Zutphen. 

De onderdelen en hoofdvragen van onderzoek zijn als volgt:

  • Literatuur- en veldonderzoek: Wat is de huisvestingsbehoefte van jongeren tussen de 17 en 30 jaar in de gemeente Zutphen?
  • Een advies aan de gemeente Zutphen: Op welke wijze kan de huisvestingsbehoefte van jongeren invulling vinden in de vastgoedvoorraad in de gemeente Zutphen?

Er zijn 367 enquetes ingevuld door Zutphense jongeren tussen de 17-30 jaar oud. Conclusie: Vooral betaalbaarheid blijkt van belang. Daarnaast is het belangrijk om basis winkelvoorzieningen dichtbij te hebben, voldoende woonoppervlakte te hebben en een sociaal veilig gevoel in de buurt. Zolang de prijs van een woning maar voldoet blijken overige wensen en behoeften (zoals woonvorm) minder van belang. Ook blijkt dat de vraag naar woningen voor jongeren niet zeer groot en noodzakelijk is als vooraf gedacht. Tot slot zijn zeven mogelijkheden voor het transformeren van panden naar woningen in kaart gebracht.