LinkedInYouTubeTwitter

Casestudie: van risico- naar waardesturing

Image
Stadhuis Maastricht

De gemeente Maastricht wil weten of haar werkwijze bij het vastgoedmanagement aansluit bij de richtlijnen van de NEN 8026. Luc Goessens onderzocht dit in het kader van zijn 4e jaars stage voor zijn studie Facility Management in Heerlen.

Drie aanvullende waarden om op te sturen

De nieuwe NEN norm is nog niet officieel vastgesteld, maar biedt houvast om op tactisch niveau meer op waarde te sturen. Daartoe worden negen waardeaspecten benoemd, die in drie groepen zijn ingedeeld; kwaliteit/functionaliteit, kosten en ambities. Op bladzijde 35 vergelijkt Luc de waardeaspecten van de NEN 8026 met de waarden waarop in Maastricht wordt gestuurd. Daaruit blijkt dat de gemeente op 6 van de 9 NEN-waardeaspecten stuurt, zij het soms met andere woorden. De NEN-waardeaspecten toegankelijkheid, duurzaamheid en ecologie kunnen in Maastricht nog explicieter bij vastgoedbeslissingen worden betrokken. 

Meer gemeenten in hetzelfde schuitje

Luc heeft voor zijn scriptie ook gesproken met medewerkers van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Groningen en Rotterdam. In het rapport is te lezen hoe deze gemeenten het vastgoedmanagement hebben ingericht. Luc stelt vast dat:

  • ze allemaal andere woorden gebruiken voor dezelfde zaken (gemeenschappelijke taal ontbreekt)
  • het faciliteren van de beleidsafdeling lastig is als er veel (sectorale) beleidsafdelingen zijn
  • besluiten overal moeizaam tot stand komen, omdat elk voorstel door verschillende mensen op verschillende niveaus moet worden bekeken en goedgekeurd (pagina 37).

Verder verschillen de gemeenten erg van elkaar wat betreft werkwijze en rolverdeling.

Image
Scriptie Luc Goessens

Vastgoedmanagement geen makkie

Uit de gedetailleerde beschrijving van de werkwijze in Maastricht komt duidelijk naar voren dat het nog geen makkie is om alle panden goed en planmatig te beheren en op waarde te sturen. De Maastrichtse vastgoedafdeling doet dat voor 220 panden en is faciliterend aan de beleidsafdeling. Er wordt veel maatwerk geleverd. Voor het juridisch en technisch beheer worden twee verschillende informatiesystemen gebruikt. Niet iedereen kan bij alle informatie en weet wat het toekomstperspectief van de verschillende panden is.

NEN-norm met toekomstperspectief

Op bladzijde 42 geeft Luc de gemeente Maastricht heel concrete adviezen. Belangrijk onderdeel is de panden te voorzien van een strategie label, zodat voor alle portefeuillemanagers, vastgoedbeheerders en technisch beheerders helder is wat het toekomstperspectief van een pand is en zij hun beslissingen daarop kunnen baseren. Veel andere adviezen gaan (ook) over beter informatiemanagement. Het rapport maakt duidelijk dat het een goed idee van Maastricht was haar werkwijze eens tegen het licht van de nieuwe NEN-norm te houden. Daarmee bewijst de norm ook nu al haar waarde.

Vaktermen en procedures

Het rapport laat zien dat Luc zich flink heeft ingevroten in vaktermen, procedures, modellen en organisatieprincipes rond vastgoedmanagement. Assets, Joroff, CRM; het komt allemaal voorbij. Heel leerzaam voor hem. Voor ons, net als het vastgoedmanagement zelf, nog best wel een kluif.

 

De scriptie van Luc is hier te lezen. 

 

 

Meedoen?

Zodra de NEN 8026 in het najaar van 2022 uitkomt, organiseert Bouwstenen een actualiteitencollege. Deze zijn gratis voor partners. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

 

Zie ook ons ontwikkelwerk Van beleid naar ruimte.

 

Yes you can blauw

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.