LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Onderwijshuisvesting tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten staan onderaan de beschrijving van het netwerk.

 

2021

We zijn het jaar gestart met de bijeenkomst 'Bouwen aan kwaliteit'. We hebben daarbij nadrukkelijk naar de ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties gekeken. Als het gaat om goed en inclusief onderwijs in een gezonde en veilige omgeving, valt er nog heel wat te doen; ook als het gaat om onderwijshuisvesting. Ook ging het over de PvE's voor nieuwe of te renoveren scholen. Wat vraagt extra aandacht gezien nieuw beleid, exploitatie en geld?

In het najaar ging het niet alleen over de noodzaak, maar vooral over de manier waarop we de verduurzaming van onze schoolgebouwen kunnen versnellen. In hoeverre kunnen marktpartijen hierbij helpen? Wat hebben gemeenten, scholen en marktpartijen van elkaar nodig om tot een goede samenwerking te komen? Dit thema kwam ook tijdens een sessie van de Maatschappelijk Vastgoeddag aan bod en vraagt duidelijk om een vervolg in 2022.

 

2020

In 2020 is dit netwerk gestart met een kennismaking met elkaar en de thema's die spelen. In de loop van het jaar hebben we Integrale Huisvestingsplannen verzameld, door Aestate laten analyseren en de resultaten besproken. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de voor een nadelen van de juridische constructies voor MFA's/IKC's en een film gemaakt over de gevolgen van corona voor onderwijshuisvesting.