aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Fonkel, Wijkhuis - Brede School De

Algemeen
Soort onderneming: 
Omschrijving: 

De Fonkel is een combinatie van een Wijkhuis en een Brede school in een binnenstedelijk herstructureringsgebied. In de Fonkel zijn een brede basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, welzijnsorganisatie en wijkbeheer actief. 

Het gebouw van De Fonkel is modern ingericht en beschikt over een café/ontmoetingsruimte, theaterzaal, vergaderzaal, kleine vergaderruimte, tienerruimte, spreekkamers, leskeuken, creativiteitsruimte, digitaal trapveld en een gymzaal. 

Jaar in gebruikname: 
2005
Partijen: 

Participanten:

  • Stichting Welzijn Helmond (SWH); verzorgt het welzijnswerk en het peuterspeelzaalwerk
  • Brede basisschool De Vuurvogel (onderdeel van Qliq Primair Onderwijs); verzorgt primair onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar
  • Up to four; verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang)
  • Vereniging Wijkbeheer (VWB); zijn actieve bewoners die diverse bewonersorganisaties en andere verenigingen vertegenwoordigen die in de binnenstad van Helmond actief zijn op het gebied van leefbaarheid en buurtbeheer.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit de vier participanten en drie onafhankelijke leden uit de wijk. In de praktijk zijn de drie onafhankelijke bestuursleden als dagelijks bestuur actief. 

De bedrijfsleider stimuleert en faciliteert de samenwerking en gezamenlijke activiteiten van de vier participanten. 

Beheer en Exploitatie:

Met de gemeente is overeengekomen dat SWH (tijdelijk) het operationeel beheer uitvoert. Ook voert SWH de exploitatie van de Fonkel, hierover legt SWH verantwoording af aan de gemeente. Beheer en exploitatie zal waarschijnlijk in 2011 of 2012 worden overgedragen aan de Vereniging Wijkbeheer. 

Personele bezetting:

Bij De Fonkel zijn zes personeelsleden in dienst: één bedrijfsleider, drie beheerders en twee schoonmakers. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers actief in De Fonkel, deze worden ingezet vanuit de participanten. SWH beoogt in 2011 of 2012 een Accommodatie Service Bureau op te zetten, waarbinnen de pool van personeelsleden zal komen te vallen.

Contact en informatie
Contactpersoon: 
Otto Spierings
bedrijfsleider
Buurt of wijk: 
Binnenstad Helmond

Locatie

Prins Karelstraat 131
Helmond

Snel naar

Partner worden?

Corona