LinkedInYouTubeTwitter

Het Wonderwoud, Zwolle

Buurt of wijk
Zwolle, Dieze
Contactpersoon
basisschool de springplank
Soort onderneming
Omschrijving

Het Wonderwoud is een initiatief van basisschool de Springplank. Dit is nog steeds de hoofdgebruiker, maar inmiddels zijn ook zorg- en welzijnsinstellingen aangesloten en een kinderdagverblijf. Met 60 naschoolse activiteiten is het aanbod breed te noemen.

Jaar in gebruikname
Partijen

• OBS de Springplank
• Travers (welzijnswerk)
• Peuterspeelzaal Robbedoes
• BSO het Diezerhonk
• Bibliotheek
• Logopediste
• Wijkverpleegkundige
• Orthopedagoog
• Landstede Educatie
• School Maatschappelijk Werk

Straat
beukenstraat83
Locatie-extra
83
Plaats
zwolle
Geocode
POINT (6.098636 52.517785)