LinkedInYouTubeTwitter

Het Anker

Buurt of wijk
Stinspoort
Soort onderneming
Omschrijving

Realisatie van de nieuwbouw van wijkcentrum en sporthal Het Anker in Stinspoort

Het College van B&W heeft in haar vergadering d.d. 15 februari 2011 de voorkeur uitgesproken voor de realisatie van een nieuw wijkcentrum met sporthal in Stinspoort. Ook de Raad heeft in haar vergadering d.d. 21 maart 2011 hiervoor de voorkeur uitgesproken. Vervolgens heeft de Raad in juli 2011 (PPN 2012- 2015) besloten tot nieuwbouw van Het Anker in Stinspoort. Het plan van aanpak is in samenwerking tussen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Projectontwikkeling opgesteld. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is in beginsel ambtelijke opdrachtgever voor het project. In deze fase is vastgoed adviseur en kan vanuit die rol advies geven ten aanzien van ondermeer het toekomstig beheer en exploitatie van het gebouw. Bij de start van de uitvoering neemt de afdeling Vastgoed de rol van opdrachtgever over. Tijdens het proces worden tussen de gemeente en Stichting Wijkcentrum Het Anker (hierna afgekort als Stichting Het Anker) als toekomstig huurder afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie aangezien de gemeente/vastgoed de eigenaar wordt van het nieuwe complex. De realisatie van het project staat gepland voor medio 2014

Jaar in gebruikname
Geocode
POINT (6.060419 52.534811)
Postcode
Zwolle