LinkedInYouTubeTwitter

Sport –en gemeenschapscentrum Haestinge, Sint Maartendijk (THOLEN)

Buurt of wijk
Sint-Maartensdijk
Soort onderneming
Omschrijving

De gemeente Tholen ziet ‘ontmoeting’ als één van de pijlers van de leefbaarheid binnen de kernen. Deze nieuwe sport- en gemeenschapscentrum dient een ontmoetingsplek bij uitstek te zijn. Ontmoeting vindt plaats zowel binnen als buiten verenigingsverband.

Het nieuwe Haestinge beschikt over geschikte ruimten en voorzieningen om lokale verenigingen in staat te stellen hun verenigingsactiviteiten uit te oefenen. Daarnaast zal het gebouw geschikt zijn voor niet-verenigingsactiviteiten zoals vergaderingen, conferenties en feesten en partijen. De horecavoorziening dient te worden beschouwd als een voorziening ten behoeve van de activiteiten, welke in het gebouw plaatsvinden.

Door de wisselende behoeften van verenigingen in de loop van de jaren, moet het gebouw binnen zijn technische levensduur zonder ingrepen in de basisconstructie, voor wat betreft indeling aangepast kunnen worden. Er moet daarom gestreefd worden naar ruime overspanningen.

In het ontwerp van het gebouw is openheid en de verbinding tussen binnen en buiten sterk aanwezig. De positie van het gebouw ten opzichte van de woonkern speelt daarin een belangrijke rol. Het ontwerp van de buitenruimte is daarbij van groot belang en versterkt de relatie tussen het gebouw en de woonkern.

Jaar in gebruikname
Eigenaar onderneming
gemeente
Beheerder
gemeente
Partijen

Stichting Gemeenschap Sint-Maartensdijk, sportverenigingen, muziekvereniging, de scholen en horeca-exploitant en de Stichting gehandicaptenbeleid Tholen).

Straat
Sportlaan
Plaats
Sint-Maartensdijk
Geocode
POINT (4.0826 51.5475)