aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zorgcoöperatie Hoogeloon

Algemeen
Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In 'Den Bogerd' worden veel activiteiten georganiseerd en gecoordineerd door Zorgcooperatie Hoogeloon. 'Den Bogerd' is hiervoor steunpunt.

De zorgcoöperatie streeft het behoud van voorzieningen in Hoogeloon na. Het zijn de leden zelf die het aanbod van de zorgcoöperatie bepalen. De zorgcoöperatie organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het aanbod van de zorgcoöperatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Hoogeloon. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid. Een ander belangrijk punt is dat de zorgcoöperatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van Hoogeloon vergroot, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren. Werken aan doelen De zorgcoöperatie behartigt de belangen van haar leden. Dit doet zij bij individuele vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen aan zorg en diensten in Hoogeloon. Hiertoe onderhoudt de zorgcoöperatie contacten met gemeente en instellingen die diensten en zorg leveren. De zorgcoöperatie organiseert en levert aanvullende diensten en zorgverlening.

De volgende activiteiten worden ontplooid: Spreekuur coördinator WMO, loket Eetgroep, Dagbesteding, Uitleen rollend materieel, Inzet Vrijwilligers als extra ondersteuning, Tuinonderhoud, Zorgthuis &  Kleinschalig wonen

Jaar in gebruikname: 
2012
Eigenaar onderneming: 
anders
Beheerder: 
anders
Contact en informatie

Locatie

Den Bogerd 29
5528 AX Hoogeloon

Snel naar

Partner worden?

Corona