LinkedInYouTubeTwitter

Kloosterveen, Brede School

Buurt of wijk
Kloosterveen
Contactpersoon
Nicoline Waanders
Soort onderneming
Omschrijving

De school werkt samen met bibliotheek Assen, culturele instellingen, de wijkvereniging en sportverenigingen om een goed naschools aanbod te creëren. Ander speerpunt is de doorgaande ontwikkelingslijn, verschillende fases in de ontwikkeling van baby tot adolescent vloeiend in elkaar overlopen.

Jaar in gebruikname
Partijen

Partners in de brede school zijn:

- CBS Het krijt

- OBS Het Sterrenschip

- OBDS Kloosterveen

- CBJS de Kloostertuin

- ASKA kinderopvang en buitenschoolse opvang

- SPA peuterspeelzaalwerk

- De bibliotheek met een uitleenpunt en een mediatheek

- Wijkvereniging WLK

- Het ICO

- Opbouwwerk

- Sport

- Gemeente Assen

Plaats
Assen
Geocode
POINT (6.534118 52.995363)