LinkedInYouTubeTwitter

Het Meesterwerk, Almere

Buurt of wijk
Tussen de vaarten
Soort onderneming
Omschrijving

Het Meesterwerk is een zogenoemde brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit betekent kunt voor (basis)onderwijs, maar ook voor kinderopvang en de peuterspeelzaal.

Jaar in gebruikname
Partijen

De basisschool, onderdeel van de Almeerse Scholen Groep
La Luna, die de voor-, tussen-, en naschoolse opvang verzorgt
Welzijnsorganisatie De Schoor, waar de peuterspeelzaal een onderdeel van is.

Straat
El Grecostraat 171
Plaats
Almere stad
Geocode
POINT (5.268201 52.368682)
Postcode
1328 ST