aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Oostindie

Algemeen
Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In de nieuwbouwwijk Oostindie staat aan de Knip een schoolgebouw met een ruime gymzaal. De gymzaal doet ook dienst als speellokaal. Er komt in de toekomst een permanent gebouw voor de Brede School in het gebied aan de Knip.De brede school is in eerste instantie in het schoolgebouw aan De Knip gehuisvest. Nieuwbouw van een permanente brede school komt er in 2026. In 2013 bekijken we of het mogelijk is om nieuwbouw te vervroegen, bijvoorbeeld naar 2016.
Vanaf 2 november 2010 zijn OBS de Hasselbraam en CBS Van Panhuys gestart in het schoolgebouw te Oostindie.

Jaar in gebruikname: 
2010
Partijen: 

huurders:
- openbare basisschool de Hasselbraam
- christelijke basisschool de Panhuys
- kindercentrum
     - peutelspeelzaal
     - kinderopvang
     - buitenschoolseopvang van SKSG kinderopvang

 

Contact en informatie
Contactpersoon: 
mw. J. Buiten-Schring
de directeur van obs de Hasselbraam; e
dhr. M. Hazenberg
de directeur van cbs Van Panhuys; e-mail:
Buurt of wijk: 
Oostindie

Locatie

De Knip 1 9351 XZ
Leek
Doelgroepen: 

Snel naar

Partner worden?

Corona