LinkedInYouTubeTwitter

Kompanije

Buurt of wijk
Jubbega
Contactpersoon
projectleider Douwe Staal tel: 0513-617504
Lisanne Haarsma
afdeling Communicatie van de gemeente Heer
Soort onderneming
Omschrijving

Om de leefbaarheid in de dorpen Jubbega-Hoornsterzwaag te verbeteren namen de gemeente Heerenveen en woningbouwvereniging Accolade het initiatief om een Multifunctionele Accommodatie te realiseren. De MFA moet een centrale plaats innemen in de dorpsgemeenschap en moet voor jong en oud een ontmoetingscentrum vormen. In de MFA komen de functies onderwijs, sport, welzijn en wonen bij elkaar. De bestaande sporthal is uitgebouwd tot een multifunctioneel centrum van ruim 11.000 vierkante meter. In het gebouw zijn energiebesparende maatregelen verwerkt zoals een warmtepompsysteem uit buitenlucht. Hiermee wordt het gebouw in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd. Het complex biedt onderdak aan de volgende gebruikers: • Twee basisscholen (cbs Fan e Wiken en obs De Feart) • Bibliotheek • Zorgsteunpunt (Talant, Thuiszorg de Friese Wouden/ Zorgcentra Moerborch) • Caleidoscoop (welzijnswerk, peuterspeelzaal) • Kinderwoud (buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf) • Expansiebestuur – sporthal + gymzaal en kantine • Tandarts/ fysiotherapie/ dierenarts / consultatiebureau • 18 psychogeriatrische woningen + 12 zorgwoningen Daarnaast zijn 12 levensloopbestendigde woningen ontwikkeld (2 onder 1 kap) die worden bediend vanuit het zorgsteunpunt.

Straat
Ericalaan 24a
Plaats
Jubbega
Geocode
POINT (6.125565 53.004248)
Postcode
8411 VK