aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Wilgenbroek, de Boxtel

Algemeen
Soort onderneming: 
Omschrijving: 

Brede School De Wilgenbroek maakt deel uit van de Stichting Brede Scholen Boxtel en heeft als brede school gekozen voor een verrijkingsprofiel. Met de participanten worden in samenwerking thema's uitgewerkt als: Voor- en Vroegschoolse Educatie, leesbevordering, ICT, Gezondheidseducatie en opvoedingsondersteuning. Activiteiten die plaatsvinden rondom deze thema's kunnen binnenschools-, naschools of in de vakantie plaatsvinden. Speciale naschoolse activiteiten bestaan uit onder andere: schaaklessen, turnlessen en muzieklessen. 

Jaar in gebruikname: 
2010
Partijen: 

Gebruikers: Stichting Peuterspeelzalen Boxtel, Kc Kindertuin, Speciaal onderwijs De Maremak, Basisschool De Spelelier, Koning Willem 1 College, Buurtsport Boxtel, BSO Twizon

Contact en informatie
Contactpersoon: 
info@wilgenbroek.nl
Ghislaine de Brouwer-Smeeman (gdbrouwer@spelelier.nl) - Amba
Buurt of wijk: 
Boxtel Oost

Locatie

Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
Doelgroepen: 

Snel naar

Partner worden?

Corona