LinkedInYouTubeTwitter

Wilgenbroek, de Boxtel

Buurt of wijk
Boxtel Oost
Contactpersoon
info@wilgenbroek.nl
Ghislaine de Brouwer-Smeeman (gdbrouwer@spelelier.nl) - Amba
Soort onderneming
Omschrijving

Brede School De Wilgenbroek maakt deel uit van de Stichting Brede Scholen Boxtel en heeft als brede school gekozen voor een verrijkingsprofiel. Met de participanten worden in samenwerking thema's uitgewerkt als: Voor- en Vroegschoolse Educatie, leesbevordering, ICT, Gezondheidseducatie en opvoedingsondersteuning. Activiteiten die plaatsvinden rondom deze thema's kunnen binnenschools-, naschools of in de vakantie plaatsvinden. Speciale naschoolse activiteiten bestaan uit onder andere: schaaklessen, turnlessen en muzieklessen. 

Jaar in gebruikname
Partijen

Gebruikers: Stichting Peuterspeelzalen Boxtel, Kc Kindertuin, Speciaal onderwijs De Maremak, Basisschool De Spelelier, Koning Willem 1 College, Buurtsport Boxtel, BSO Twizon

Straat
Dr. de Brouwerlaan 74
Plaats
Boxtel
Geocode
POINT (5.338433 51.587603)
Postcode
5283 EE