aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Caleidoscoop

Algemeen
Soort onderneming: 
Omschrijving: 

In de wijk Vliedberg in Vlijmen heeft Woonveste een multifunctionele accommodatie gebouwd: Caleidoscoop. Hierin zijn verschillende organisaties gevestigd; van kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal tot basisschool. Het is tevens een ontmoetingsplek voor jong en oud met een wijkwinkel, buurthuis en maatschappelijk werk. Ook zijn er huurwoningen, waarvan een gedeelte bestemd is voor begeleid wonen voor verstandelijk gehandicapten.

Jaar in gebruikname: 
2010
Partijen: 

In Caleidoscoop zijn peuterspeelzaal Beertjeboog en kinderdagverblijf Belle Fleur, buitenschoolse opvang Kids en Co, basisschool 't Palet, de wijkwinkel, buurthuis De Mand en maatschappelijk werk van stichting Juvans gehuisvest met daarboven woningen voor huurders van Woonveste en clienten van Cello. Ook de Voetiusschool maakt gebruik van de faciliteiten van de MFA. 

Contact en informatie
Contactpersoon: 
Mirjam Bieleman
Buurt of wijk: 
Vliedberg

Locatie

Vlijmen
Doelgroepen: 

Snel naar

Partner worden?

Corona