LinkedInYouTubeTwitter

Caleidoscoop

Buurt of wijk
Vliedberg
Contactpersoon
Mirjam Bieleman
Soort onderneming
Omschrijving

In de wijk Vliedberg in Vlijmen heeft Woonveste een multifunctionele accommodatie gebouwd: Caleidoscoop. Hierin zijn verschillende organisaties gevestigd; van kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal tot basisschool. Het is tevens een ontmoetingsplek voor jong en oud met een wijkwinkel, buurthuis en maatschappelijk werk. Ook zijn er huurwoningen, waarvan een gedeelte bestemd is voor begeleid wonen voor verstandelijk gehandicapten.

Jaar in gebruikname
Partijen

In Caleidoscoop zijn peuterspeelzaal Beertjeboog en kinderdagverblijf Belle Fleur, buitenschoolse opvang Kids en Co, basisschool 't Palet, de wijkwinkel, buurthuis De Mand en maatschappelijk werk van stichting Juvans gehuisvest met daarboven woningen voor huurders van Woonveste en clienten van Cello. Ook de Voetiusschool maakt gebruik van de faciliteiten van de MFA. 

Plaats
Vlijmen
Geocode
POINT (0 0)