LinkedInYouTubeTwitter

2009 Impact Investor - Safari Delft

Op 15 september 2020 komen we fysiek en online bij elkaar rond de vraag: “Hoe word ik een impact investor?". Kleine groep, goed gesprek.

De investering

Vooraf heeft iedereen de informatie over de accommodatie in Delft gekregen en er is ook een filmpje gemaakt die we samen bekijken. Het gaat over de scholencombinatie Delfland.

 

Aan de hand van deze case stellen we informatieve vragen aan Ad Holkers en Marcia Kats van de gemeente Delft. David Luft trapt af met de waarom-vraag. Wat was het probleem? Alle vragen worden goed beantwoord. Het wordt steeds duidelijker waarom de investering is gedaan.

Els BoerhofDe impact investor

Dan is het woord aan Els Boerhof die voor private investors flinke sommen geld in het buitenland investeert met financieel en maatschappelijk rendement, zoals bijvoorbeeld goedkoper voedsel voor de armen. Haar bedrijf Goodwell is hierin gespecialiseerd en hun bedrijfsprocessen zijn hierop ook ingericht. We hebben het over lange termijn investeringen, KPI’s, kwartaal- en jaarrapportages en dat alles volledig transparant (heel belangrijk!). Daar kunnen we vanuit de publieke sector nog wat van leren.

Structuur aanbrengen

Die inbedding in de organisatie blijft ook een belangrijk thema bij het vervolggesprek. Delft heeft de afstemming op voorzieningenniveau binnen de dienst maatschappelijke ontwikkeling op een mooie manier georganiseerd; maandelijks overleg in een klein kernteam. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Een klein aantal gemeenten heeft dit ook (meestal gegroeid vanuit onderwijs omdat dat een wettelijke taak is).

Goede rol

In de gemeentelijke praktijk blijkt het lastig de slag van inhoud en activiteiten naar locatie en ruimte te maken. Daar zijn mensen voor nodig die beide werelden kennen. Maar daar ligt wel een sleutel om goede vastgoed-investeringen te doen; investeringen met impact.

 

Die rol van impact investor zouden we misschien eens goed moeten beschrijven. Wat kan die en hoe organiseert die het lerend vermogen van de organisatie als het gaat om maatschappelijk rendement. Een sociaal geograaf zou hier een goede rol kunnen vervullen en toevallig hebben we die in de groep.

Informatie en inspiratie

De tips en inspiratie van deze dag nemen we mee naar huis en verwerken we in de publicatie die we aan het maken zijn. En Els? Die zien we nog een keer terug tijdens onze Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december.

 

 

What's next?

Els Boerhof is ook te gast tijdens onze jaarlijkse Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december. Je kunt je hier aanmelden.

 

Meer informatie: