LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

De deelnemers aan het netwerk Voorzieningen en Vastgoed kiezen zelf de thema's. Impressies van de bijeenkomsten zijn te vinden als onderliggend pagina's bij de beschrijving van het netwerk. Hieronder een overzicht van de activiteiten tot nog toe.

 

2021

In 2021 hebben we met name gewerkt aan eigentijdse buurt- en wijkvoorzieningen: voldoen de voorzieningen aan de vraagstukken van deze tijd en de gewenste kwaliteit en welke nieuwe vormen van financiering van buurtaccommodaties zijn er zoals. We hebben hiervoor in het voorjaar een bijeenkomst rondom de vertaling van de sociale agenda georganiseerd en in het najaar rondom het sturen op waarde. En tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9 december hadden we een sessie over de verschillende waardenwielen die door verschillende organisaties toegepast worden.

 

2020

In 2020 zijn we met elkaar op safari geweest rond de vraag "Hoe wortdt ik een impact investor? Daarvoor hebben we (online) verschillende locaties bezocht en zijn we met elkaar, deskundigen en in Utrecht ook met de gemeenteraad, in gesprek gegaan. Het resultaat is te vinden in een Bouwstenen-publicatie, met een voorwoord van de burgemeester van Breda en voorzitter van het G40 stedennetwerk, Paul Depla.

 

2019

In 2019 zijn we met een mooie mix van onderwijs, sport, accommodatiebeleid en vastgoedmensen meegenomen in de wijze waarop gemeente Amsterdam ruimte voor maatschappelijke voorzieningen reserveert. Een eerlijk verhaal over noodzaak en de betekenis van referentienormen. Ook gingen we op bezoek bij de HU, waarbij het terugkerend punt blijft dat de afstemming tussen beleidsvelden en vastgoed beter moet. Daarnaast is er gesproken over de noodzaak van nieuwe gebouwen en de omgang van leegstand. En ook tijdens een sessie van de Jaarbijeenkomst in Hilversum is er aandacht besteed aan passende voorzieningen voor onderwijs, jeugd, zorg, sport en cultuur. 

2018

In maart 2018 hebben we ons laten inspireren door Aat Vos over Third places en hot spots en een rondleiding gehad in zo'n hotspot in Gouda (de Chocoladefabriek). Ook hebben we samen met het Planbureau voor de Leefomgeving gekeken naar sociaal-ruimtelijke sturing en voorzieningenplanologie en ons samen met andere gemeenten, het Ministerie van BZK en de VNG voorbereid op het Klimaatakkoord. In juni en september zoomden we in op sportaccommodaties en in oktober op de burgerbegroting, waarvan de resultaten zijn verwerkt in de publicatie In Control, die op 4 december werd gepresenteerd.

 

2017

In 2017 hebben we ons samen met Chefs Vastgoed verdiept in vastgoed en beleid (10 maart) en samen met het netwerk zorgvastgoed in de ontwikkelingen richting 2030 (18 mei) en de vraag naar en het aanbod van woonzorggroepen (25 september). Daarbij veel gesprekken, columns en publicaties over de bedoeling van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

 

2016

In 2016 zijn er bijeenkomsten geweest in breder verband onder meer over de huisvesting van vergunninghouders en crisisopvang. Daarnaast is gesproken over ontmoeting in de buurt en over maatschappelijk rendement (indicatoren en meetmethoden). 

 

2015

In 2015 heeft het netwerk zich verder verdiept de bottum-up benaderingn (algemeen en rond zorgvoorzieningen) en transities. In één van de bijeenkomsten is een gast uitgenodigd die gespecialiseerd is in transitiedenken, hetgeen heeft geleid tot een bijdrage over "Vastgoed in tijden van transitie" in de publicatie Maatschappelijk vastgoed van Waarde (Bouwstenen 2015, blz. 44).

 

2014

In 2014 heeft het netwerk zich gebogen over thema's als energiebesparing binnen het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed en hetgeen we kunnen leren van commerciële partijen.

 

2013

In 2013 heeft de groep diverse thema's aan bod laten komen:

  • Krimp en vergrijzing; kijkend naar de de demografische cijfers over 10 jaar, wat moeten we dan nu doen;
  • Vastgoedbeheer en maatschappelijke doelstellingen;
  • Centraliseren van voorzieningen (draagvlak en in gesprek met bewoners);
  • De nieuwe rol van de overheid.
  • Coöperaties; beheer en multifunctionaliteit.

 

2012

In 2012 ging het over professionalisering van de vastgoedorganisatie, voorzieningenplanning en bewonersbeheer.

 

Start in 2011

Er is gesproken over accommodatiebeleid kleine (kernen) gemeenten.