LinkedInYouTubeTwitter

SOOP

Buurt of wijk
Plantage-Weesperbuurt
Bestanden
Contactpersoon
soop@xs4all.nl - 020 4223152
Soort onderneming
Omschrijving

Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt (SOOP) is een ontmoetingsplek voor mensen van 55 jaar en ouder die in de Plantage-Weesperbuurt wonen. De SOOP wordt volledig gerund door vrijwilligers. In de SOOP worden diverse cursussen en clubs aangeboden en vinden evenementen plaats, zoals computerles, exposities en tentoonstellingen, maandelijkse buurtborrel en de SOOP-film.

Het initiatief tot oprichting van een ouderenruimte in het oostelijke deel van de binnenstad was één van de gevolgen van het SEV-onderzoek in de jaren '90 naar de gezondheid van de bewoners in dat deel van de stad. Een aantal actieve ouderen benaderde het stadsdeel voor steun bij het oprichten van een ontmoetingsruimte. Verschillende locaties in verzorgings- en verpleeghuizen werden bekeken, maar uiteindelijk werd gekozen voor een nieuwe ruimte aan de Nieuwe Kerkstraat.

Jaar in gebruikname
Eigenaar onderneming
gemeente
Beheerder
stichting
Partijen

SOOP is eigendeel van Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum en wordt aan de stichting verhuurd. Het ouderenontmoetingscentrum is een zelfstandige stichting die subsidie ontvangt voor beheer van het gebouw en organiseren van activiteiten. De vrijwilligers die dit uitvoeren vallen onder de stichting.

Straat
Nieuwe Kerkstraat 124 huis
Plaats
Amsterdam
Geocode
POINT (4.908056 52.364542)
Postcode
1018 VM