LinkedInYouTubeTwitter

Dok Zuid

Contactpersoon
ACCRES
Soort onderneming
Omschrijving

Dok Zuid is een multifunctioneel wijkcentrum. Hierin zitten de wijkraad, de jeugdgezondheidszorg, een Brede Vleugelschool met een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf en een gezamenlijke BSO. Bovendien zijn er drie basisscholen, van elke denominatie één, een bibliotheek en een gezondheidscentrum gevestigd. Boven het gezondheidscentrum zijn huurwoningen: 20 appartementen en 16 zorgappartementen.

 

Jaar in gebruikname
Partijen
  • De Kinderkajuit; kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal
  • Bassischool De Reiziger
  • Bassischool Het Kompas
  • Basisschool Sebastiaan
  • Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn
  • Bibliotheek Coda
  • Wijkraad Apeldoorn Zuid
  • GOED; gezondheidscentrum met logopedie, tandarts, maatschappelijk werk, zorgsteunpunt, fysiotherapie, voetencentrum, huisartsen, psychologen en thuiszorg.