LinkedInYouTubeTwitter

Zo gaan we de doelen niet halen

veranderenVeel te doen in het maatschappelijk vastgoed, maar de voortgang van de vernieuwings- en verduurzamingsopgave staat zwaar onder druk. “Zo gaan we de doelen niet halen”, zeggen betrokkenen uit het werkveld.  

 

Een school- of gemeentebestuurder zal niet snel zeggen: “Kijk eens, we gaan de gestelde doelen niet halen.” Dat is politiek ingewikkeld, maar voor veel organisaties wel een feit. Landelijk onderzoek bevestigt dit beeld en ook binnen het Bouwstenen-netwerk horen we dat doelen (min of meer geruisloos) naar beneden worden bijgesteld. De oorzaak is divers blijkt uit een rondgang in ons netwerk.  

Belangrijkste oorzaak; gebrek aan geld

De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan geld en angst voor het Ravijnjaar. Dit leidt tot vertraging en uitstel van reeds vastgestelde plannen, maar ook tot het niet opstellen van de plannen. Zo is het moeilijk een Integraal Huisvestingsplan voor schoolgebouwen te maken als je weet dat de uitvoering daarvan veel geld gaat kosten. Het gebrek aan structureel geld leidt ook tot problemen in de eigen organisatie en het niet kunnen opbouwen van de eigen organisaties.

Weinig aandacht voor de uitvoering

Vrijwel overal in ons netwerk is sprake van een gebrek aan menskracht in de eigen organisatie. De beschikbare capaciteit blijft ver achter bij de ambities. Er is te weinig aandacht voor de vraag of alle ambities wel uitvoerbaar zijn. Er wordt hard en met veel passie gewerkt, maar dat heeft zijn grenzen. Er is veel verloop en uitval. De gaten worden opgevuld met tijdelijke krachten en inhuur, betaald uit tijdelijk geld, waardoor de continuïteit van de organisatie in het gedrang komt.

Complexe organisatiestructuur

Daarbij speelt mee dat de interne organisatie van gemeenten complex is en soms traag reageert op de noodzakelijke vernieuwing om medewerkers te behouden en met plezier te laten werken. Zo zijn er disfunctionele werkprocessen en routines, is er relatief veel ruimte voor persoonlijke meningen en hobby’s. Sommige mensen hebben zich teruggetrokken op hun eigen eiland. De kennis die zij met zich meedragen, verdwijnt wanneer zij met pensioen gaan.

Gedoe met informatie

Daarbij is er een gebrek aan goede informatie en systemen. Vooral het zaaksysteem bij gemeenten en de financiële systemen leiden tot frustratie. Het verzamelen en bijhouden van de juiste informatie kost veel tijd, die niet wordt ingepland en waar vaak geen formatie en geld voor wordt ingeruimd. Zo is er vaak onvoldoende zicht op de gebruiks-exploitatie van de gebouwen, wat soms leidt tot een suboptimale oplossing.

Veel en steeds weer anders

De veelheid aan ambities, de angst voor negatieve publiciteit, allerlei pop up’s, onduidelijke besluitvorming en regels en afspraken die zich opstapelen leiden tot verstoring van de uitvoering en veel administratie en ander gedoe. Daarbij worden betrokkenen geconfronteerd met steeds weer nieuwe uitdagingen, waaronder netcongestie.

Organisatorische vernieuwingsopgave 

Voornoemde punten zijn niet nieuw. Wel belangrijk ze in beeld te hebben. De vernieuwingsopgave betreft niet alleen het vastgoed, maar ook de organisatie van het vastgoedbeheer. Dit is niet alleen een kwestie van HR, maar van ons allemaal - politiek, bestuurlijk en als medewerker in de maatschappelijk vastgoedsector.

 

 

Meedoen? Heel goed

Kom met je acties en suggesties hoe we de doelen wel kunnen realiseren en sluit je aan bij Bouwstenen. Dan pakken we dat samen op. 

Image
Yes you can oranje

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.