LinkedInYouTubeTwitter

2.5 Integrale benadering bij (ver)huur en (ver)koop

Keurmerk ChefproofTen behoeve van een zorgvuldige afweging bij verkoop en verhuur wordt ambtelijk gewerkt vanuit een integrale benadering, vanuit de volgende rollen:

  • vastgoed (voorraad);
  • sociaal beleid (ruimte voor de participatiesamenleving);
  • ruimtelijke ontwikkeling (ruimtevraag).


Toelichting
De integrale benadering kan door samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen tot stand komen, maar kan ook door een Makelpunt worden bereikt. Een Makelpunt is ook handig om knelpunten en trends te signaleren in de ruimtevraag en het aanbod van ruimte in de gemeente.

 

De gemeente hoeft niet in elke ruimtevraag te voorzien. Waar mogelijk en wenselijk kunnen partijen worden doorverwezen naar panden die niet in eigendom zijn van de gemeente.

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, 2014) en input van het netwerk Makelpunten (2016)

 

Meer informatie