LinkedInYouTubeTwitter

2.2 Onderverdeling vastgoedtypen

Keurmerk ChefproofIn de communicatie en gegevensuitwisseling rond het gemeentelijk vastgoed wordt de indeling gebruikt zoals die in het BBV is voorgeschreven. Eventueel worden voor specifieke beleidsdoelen aanvullende afspraken gemaakt.

 

Onderscheid in gebouwcategorieën

Toelichting
In het BBV wordt onderscheid gemaakt in gebouwcategorieën op basis van de beleidsvelden in de zogenaamde IV3-systematiek, zie het overzicht hiernaast. Onderaan de pagina is deze ook te downloaden.

  

In aanvulling op het BBV kan worden aangesloten bij landelijke benchmarks.


Bron
Redactieteam (oktober 2016)

 

Begrippen
Benchmark, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), vastgoedportefeuille

 

Meer informatie