LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk verduurzaming

HvA © Rooftop Revolution

Op donderdag 17 juni 2021 komt het Bouwstenen-netwerk Verduurzaming online bij elkaar rond het thema biodiversiteit op en rond maatschappelijk vastgoed.

Deelnemers mogen ook iemand meenemen, bijvoorbeeld de stadsecoloog of de schrijver van het gemeentelijk biodiversiteitsbeleid.  

Waarom biodiversiteit /natuurinclusief bouwen

Doel in Nederland is om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Dat is onder andere van belang voor onze voedselvoorziening en onze gezondheid. De nationale beleidsambities zijn verwoord in nota’s als Nederland Natuur Positief en gericht op het beperken van de terugloop van bijen en andere bestuivers, het beschermen van soorten en het vergroten van de biodiversiteit; ook in steden via natuurinclusief bouwen.

Hiltrud Pötz, atelier GROENBLAUWMogelijkheden voor ons vakgebied

Diverse gemeenten hebben eigen natuurbeleid. Veel aandacht gaat daarbij uit naar parken en ander groen. Maar ook op ons gebied, het maatschappelijk vastgoed, liggen kansen en mogelijkheden. Welke? Daarover gaat Hiltrud Pötz met ons in gesprek. Zij is gespecialiseerd in duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw en weet veel van biodiversiteit, groen-blauwe oplossingen en natuurinclusief bouwen.

Bijpraten en kennis delen

Allereerst praat ze ons bij en deelt ze haar kennis:

  • Waarom is het van belang en wat is de stand in het land?
  • Waar stuur je op als het gaat om biodiversiteit bij het bouwen, verbouwen en onderhouden van scholen, bibliotheken, buurthuizen en ander maatschappelijk vastgoed in een stedelijke omgeving?
  • Hoe pas je het in in je werk, hoe krijg je het ingeregeld bij andere vastgoedcollega’s?
  • Welke inspirerende voorbeelden zijn er?
  • Wat zijn de mogelijkheden en met welke kosten moet je rekening houden?

Vervolgens gaan we ook met elkaar in gesprek en delen we eigen ervaring, tips en hobbels om te beslechten. Wat hebben we nodig om op dit punt vooruit te komen.

Voorbereiding

Helemaal leuk als je ter voorbereiding zelf 1 sheet maakt met het mooiste voorbeeld of de kernpunten van de aanpak in jouw gemeente. Een of meer linken naar relevante informatie is ook van harte welkom. Dan verzamelen we die vooraf en kunnen we daar in het programma op inspelen.

Datum en tijd

  • 17 juni 2021
  • 14.00 - 15.30 uur
  • online (deelnemers krijgen vooraf een link toegestuurd)
 

Ook meedoen

Deelnemers aan het netwerk Verduurzaming kunnen gratis deelnemen. Fijn als je je tijdig aan- of afmeldt en leuk als je een biodiverse collega meeneemt. 

Interesse om deel te nemen, maar nog geen lid van het netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033 - 258 4337 of info@bouwstenen.nl. Ook voor meer informatie over het partnership.

 

 

Meer informatie

Op de site van Bouwstenen:

Andere sites:

Datum
Aantal dagen
0.30
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN